• Merkonafhankelijk pompadvies
 • + 30 jaar ervaring
 • Officieel dealer van topmerken
 • Just in time leveringen
0
0

Privacy– en cookieverklaring

Via de website www.industrialpumps.nl, alsmede via alle gelieerde domeinnamen van Industrial Pump Group, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Industrial Pump Group acht  een  zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons  dan  ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons  aan  de eisen die de privacy wetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2018.

Gebruik van  persoonsgegevens

Bij het  gebruik van onze  website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons  achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waar van bij opgave duidelijk is dat ze aan  ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Wij vragen  enkele gegevens bij het  versturen van een  informatie aanvraag en/of nieuwsbrief.

Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om vragen  te stellen via een  contactformulier op onze  contactpagina, waarbij u gevraagd wordt  diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld voor het  aanvragen van een offerte):

 • voornaam en achternaam;
 • geslacht
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • eventueel bedrijfsnaam

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden.
Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan  derden

Industrial Pump Group verstrekt uitsluitend aan  derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze  overeenkomst met  u of om te voldoen aan  een  wettelijke verplichting. Gegevens worden nimmer verkocht.

Cookies

Op onze  website wordt  gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een  eenvoudig klein bestandje dat met  pagina’s van onze  website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt  opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een  volgend bezoek weer  naar onze  servers teruggestuurd worden. Ook via derden die door ons  zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt.

Wanneer u onze  website voor het  eerst bezoekt, of bij herhaald bezoek nadat de cookies door u zijn verwijderd, wordt  er een  melding getoond waarin u wordt  geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken. Op het  moment dat u verder klikt op onze  website, geeft  u ons  toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in de melding en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd  er wel rekening mee dat het  mogelijk is dat onze  website dan  niet meer optimaal werkt.

Als u ons  toestemming geeft  via de cookie-instellingen, worden cookies van de volgende applicaties gebruikt:

 • Google Analytics
 • MailChimp
 • LeadInfo

Wij gebruiken bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door de bezoekers;
 • het optimaliseren van onze diensten;

Wij hebben geen controle op wat de aanbieders van bovenstaande applicaties zelf met  de cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe  zij met  cookies omgaan, zie graag  de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van  derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met  onze  website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een  betrouwbare of veilige manier met  uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan  de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons  het  recht voor om wijzigingen aan  te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van  uw gegevens

Indien u aan  ons  persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons  een  verzoek  toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek  kunt u indienen via onze contactpagina.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het  gaat  om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan  een  cookie, dient u een  kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons  verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacy wet heeft u ook het recht om een  klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hier voor contact opnemen met  de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen  heeft over uw privacy en onze  privacy- en cookieverklaring, dan  kunt u deze stellen door een  e-mail te sturen naar info@industrialpumps.nl.

DOWNLOAD GRATIS ONZE BROCHURE
Naar boven
Cookies

We gebruiken analytische cookies. Door op 'Zelf instellen' te klikken, kunt u meer lezen over onze cookies en uw voorkeuren aanpassen. Door op 'Cookies accepteren' te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in onze Cookieverklaring.